bykartanÖstra Hoby kring sekelskiftet 1900

Med Allan Gustavssons karta (hämtad från Ö HOBY – SKILLINGE Bygd i förvandling) går vi en vandring genom Ö Hoby kring sekelskiftet 1900. En del hus har rivits och andra har byggts. Detta är en by som ständigt är i utveckling, vilket inger framtidstro och optimism. Näringarna har bytts ut, men kännetecknande är att byn består av företagsamma byinvånare med kreativt sinne.

A. Roth var murare. Han använde trekanten i byn till bete. ”Roths hoja” fick den heta. Hoja=inhägnat område. Busshållplatsen flyttades hit i slutet av 1950-talet. Tidigare vid kyrkan.
AA. Johanna och Sasser Svensson, f d lantbrukare.
AB. Huset borta. Tre lägenheter. Nya hus har byggts av G Engdahl, kyrkovaktmästare och Sigrid Jeppsson, hade affär. Vidare låg Holmåkra lastbilstrafik som ett tredje hus. Systrarna Anna och Kerstin Nilsson från Kvarnbyborg hade detta hus.
B. ”Spruthus”. Ett hus byggdes till brandsprutan.
C. Ola Persson var ringare. Huset flyttades ut till Hoby mosse.
D. Kersti Massa och Bengta Massa bodde här. Huset revs när skolan skulle byggas 1902.
E. Lärarens trädgård. Här byggdes 1923 skolan.
F. Denna byggnad inrymde fattigstuga, sockenstuga och småskola.
G. Förutvarande skolbyggnad. Vid den östra gaveln samlades ungdomarna och dansade.
H. Thorsson och Ekman.
I. Ola Skogh. Handlare Pettersson köpte huset och rev det och byggde nytt. Astrid och Yngve Bune övertog rörelsen. Nu Lulas espressobar.
K. Änkefru Karna Ola Persson, med döttrarna Maja och Hulda(som gifte sig med handlare Pettersson.
L. Lars Perssons smedja och sedan sonen Herman Larssons smedja. Siste smeden var Kurt Ingemansson.
M. Arrendatorbostaden till prästgården. I huset har också bott barnmorskor, lärarinnor och kyrkovaktmästare.
N. Systrarna Anna och Ingrid (stickerska). Borderna var skomakare.
O. Möbelsnickare Olof Lindebald. Lindeblads hoja.
P. Bierutskänkning eller krog.
Q. Karna barnmorska och hennes man barnmorskemannen. Skomakare Sven Larsson kom efter. Olof Nilsson byggde om huset och telefonstationen flyttade in.
R. Huset rivet. Piskmakare Magnus Persson.
S. Båtsman Sigfrid Skough och hans fästemö Thea bodde här. Skough berättade alltid historier.
T. Huset borta, men här bodde Smeden Mårten Lövqvist. Hans fru Sissa sålde kakor och lemonad.
U. Skomakare Holmgren.
V. Här hittas ingen information. Per Jönsson kan ha byggt nuvarande hus.
X. Skräddare Ekstrand, Sven Nilsson och dragon Fast.
Y. Västra delen bagerska och murare. Östra delen poststation 1903.
Z. Huset rivet. Slöjdundervisning bl a.

NR 2. Häradsskrivarbostället.
NR 4. Klockargården. Även här har varit poststation.
NR 8. Björnstorp. Byggdes 1812 och var då den största gården i Ö Hoby. Stenen med björnen som är inmurad i boningslängan. Thor Persson lär ha varit stark som en björn. Thure Thufvesson överlät gården på systersonen Helge Tidala.
NR 9. Smeden Olof Lundwall. Han har gjort en ljuskrona som hänger i kyrkan och ett kassaskrin. Även grindar och dylikt är gjorda av Lundwall.
Nr 10. Tidala. ”Ti” ligger i dalen. Fyndigt namn på gården
NR 11. En holländare som drevs av Per Nilsson 1911-1946.
NR 12. Här fanns en vattenmölla som tillhörde kyrkan(omnämnd 1569 i Lunds Stifts Landebog.
NR 17
NR 32. Ola Lasson på nr 18 (Kyhlsgården) köpte nr 32 1859. Han var riksdagsman 1859-1872 därav den ståtliga byggnaden, som för övrigt är identisk interiört med Kyhlsgården. Han bodde aldrig där själv utan sonen Per Olsson övertog gården. Vidare tog dennes son Ola Olsson över gården och gav den sitt namn Helgenäs (efter en gård på Lolland i Danmark, där Ola varit lantbrukselev).

NR 35. Prästgården, som har brunnit 1717, 1777 och 1882. Uthusen revs 1929. Bondearrendatorn bodde på M. Prästbostaden flyttades lite mer västerut. Uthusen ligger väster om kyrkogården.