Bild Östra Hoby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Östra Hoby är kyrkbyn i Östra Hoby socken i Simrishamns kommun. Invånarna uppgick 2005 till 55 men hade sjunkit till under 50 år 2010, då Östra Hoby inte längre räknades som småort.