Östra Hoby byalag kontaktas via e-post: hobybyalag(a)gmail.com.
Du kan även lämna in förslag och synpunkter i vår brevlåda som sitter på Folkhemmets fasad.