Den 1 december 2011 köpte Östra Hoby byalag församlingshemmet av Borrby församling. Köpet finansierades med Leader-bidrag och ett banklån hos Sparbanken Syd på resterande summa.

Leader-projektet löpte ut december 2012 och slutredovisades i mars 2013.

Leader har funnits som en metod för landsbygdsutveckling i EU sedan 1991. Då fanns 400 lokala utvecklingsgrupper, så kallade LAG i Europa. Fyra år senare 1995 hade det ökat till 1200 grupper. Leader finns nu i alla länder i Europa.

I Leader är det dem som som bor och verkar i området som driver utvecklingen. Leaderområden finns över hela Sveriges landsbygd. Metoden bygger på att de som bor och är verksamma på landsbygden samarbetar för att utveckla området
Allt arbete man gör bygger på samarbete med andra, lokala förutsättningar och lokala initiativ.

När Östra Hoby byalag ansökte om Leaderbidrag var målet med projektet att  utveckla och permanenta Folkhemmet till ett aktivitetshus i Östra Hoby. Huset skulle, och ska, samla och sammanföra människor i alla åldrar och vara en arena för evenemang, utbildning, möten och fest. Alla, såväl bybor och Österlenbor som turister ska veta att i Östra Hoby händer det alltid spännande saker. Att det är en attraktiv och levande plats med utrymme för alla. Året runt.

Läs mer om Leader här.

EU_flagga Leaderlogotyp