Medlemsavgiften för Östra Hoby byalag är fastställd till 365 kronor per hushåll, det innebär 1 personligt medlemskap. För övriga myndiga familjemedlemmar som vill vara medlem är avgiften 100:-. Betala via bankgiro 657-2556. Ange namn, e-post och adress vid betalning.