Medlemsavgiften för Östra Hoby byalag är fastställd till 365 kronor per hushåll, det innebär 1 personligt medlemskap. För övriga myndiga familjemedlemmar som vill vara medlem är avgiften 100:-.

Betala via bankgiro 657-2556 eller Swish (123 014 9815). Ange namn, e-post och adress (i Östra Hoby) vid betalning.