Östra Hoby Byalag är en ung bygdeförening med cirka 100 medlemmar. Syftet med byalagets verksamhet är att med gemensamma och ideella krafter skapa gemenskap som stärker och utvecklar bygden.
Under åren har antalet fastboende i Östra Hoby ökat. En del av dem är barnfamiljer, många pendlar till olika arbeten. Förutom större lantbruksföretag finns i området ett antal små- och enmansföretag inom tjänste- och servicesektorn.
Det som utmärker byalaget är medlemmarnas olika bakgrunder, erfarenheter och nätverk. Mångfalden, med allt från lokal anknytning över generationer till nyinflyttade med en helt annan bakgrund, skapar en dynamisk miljö till gagn för byalagets verksamhetsutveckling. Byalagets sociala kapital, de människor som befolkar platsen, är byalagets styrka och framtid.

 

Verksamhet 2016

Vi kan se tillbaka på ett bra 2016 med många roliga och spännande aktiviteter. Folkhemmet har varit flitigt uthyrt, både till våra regelbundna hyresgäster som grekisk dans och svenska för nyanlända, och för bröllop och en hel del kulturella aktiviteter, som musik, dans och teater, mestadels i Kulturföreningen Viljans regi. En höjdpunkt var utställningen ”Hej Hoby” under påskveckan med bidrag av många bybor och gott om besökare. Några andra exempel är filmvisningen av serien ”Fosterland” tillsammans med de nyanlända i vintras, valborgselden, sommarfesten i juli, äppelmustardagen i oktober och julaftonsglöggen. Vi hoppas att ni alla har haft möjlighet att vara med på något av detta.  

Era medlemsavgifter, hyresintäkterna och andra bidrag under året har bland annat används till en del förbättringar och reparationer. Vi har äntligen, med stor hjälp av överskottet från sommarfesten och andra bidrag (tack till alla som har bidragit), kunnat köpa en begagnad industridiskmaskin, som är mycket snabbare än den gamla och perfekt när vi har stora fester i huset. Dessutom har Allan Degerman snickrat nya skåp i lilla salen (stort tack till dig för det!) och vi har fyllt på med glas och assietter. Vi har också dragit nya elkablar i stora salen och lindarna på framsidan har blivit hamlade av Martin och Tuve Åkesson. Dessutom gjordes ett jättejobb av en grupp bybor i somras när björnlokorna togs ned på Allmänningen. En nybildad fårgrupp planerar att skaffa får dit framöver. I november planterade vi mängder av lökar på refugen framför busshållplatsen och ser fram emot blomningen där i vår. Under helgen 3-5 mars planerar vi att renovera golv och väggar i lilla salen. Om du har lust att hjälpa till, hör av dig till styrelsen.

Fibergruppen har arbetat hårt med att få så många som möjligt att beställa anslutning och nu har vi just fått det glädjande beskedet att det snart blir fiberutbyggnad hos oss.  Om ni fortfarande inte har anmält er, gör det snarast. Vi vill ju alla att vår by ska vara levande och ansluten även framöver. 

Vi är glada åt det stora antalet medlemmar i byalaget, men behöver er hjälp att prata med nyinflyttade och grannar som inte är medlemmar ännu, för att få med dem också. För att kunna fortsätta bedriva den verksamhet vi har och för att kunna sköta och driva Folkhemmet behövs alla resurser. Har du åsikter om verksamheten eller nya idéer? Vill du bidra med något? Hör av dig till någon i styrelsen!