Östra Hoby Byalag är en ung bygdeförening med cirka 100 medlemmar. Syftet med byalagets verksamhet är att med gemensamma och ideella krafter skapa gemenskap som stärker och utvecklar bygden.
Under åren har antalet fastboende i Östra Hoby ökat. En del av dem är barnfamiljer, många pendlar till olika arbeten. Förutom större lantbruksföretag finns i området ett antal små- och enmansföretag inom tjänste- och servicesektorn.
Det som utmärker byalaget är medlemmarnas olika bakgrunder, erfarenheter och nätverk. Mångfalden, med allt från lokal anknytning över generationer till nyinflyttade med en helt annan bakgrund, skapar en dynamisk miljö till gagn för byalagets verksamhetsutveckling. Byalagets sociala kapital, de människor som befolkar platsen, är byalagets styrka och framtid.

 

Verksamhet 2017

Vi kan se tillbaka på ett bra 2017 med många roliga och spännande aktiviteter. Folkhemmet har varit flitigt uthyrt, både till våra regelbundna hyresgäster och nya. 

Kulturföreningen Viljan är en stadig hyresgäst och har under 2017 gjort ett antal scenevenemang, konserter, teater, filmvisningar och dans.

Övriga aktiviteter och kurser har varit en blandning av gammalt och nytt: AA två kvällar i veckan, Grekiska dansgruppen, yoga, tangofest, föreläsningar och workshops. Under påsken ställde Kjell-Åke Andersson och Gunnar Källström ut foton. Den årliga sommarfesten i juli, äppelmustarhelg i oktober och julaftonsglögg var andra aktiviteter för hela byn. Nytt för i år var Adventskalendern i fönster runt om i byn, en rolig och fin start på en ny tradition. Global Mat, där vi lagade mat med nya och gamla svenskar med maträtter från hela världen pågick under större delen av året i samarbete med Österlens stödförening för flyktingar och finansiering via Postkodlotteriet.

Era medlemsavgifter, hyresintäkterna och andra bidrag under året har bland annat använts till en del förbättringar och reparationer av Folkhemmet. Vi har i år målat väggar och tak i Lilla salen och tagit bort den trista plastmattan.  

Fårgruppen, Rätta virket, höll efter allmänningen och planerade hagar och fårinköp. Byalaget skramlade ihop ett bidrag till stängsel under sommarfesten. Stängsel kommer upp under vecka nio, 2018, och fem stycken värmländska skogsfår kommer sedan att bo och beta i byn. Ansvariga och ägare är Matilda Pyk och Magnus Sveningsson.

Under våren kom de fina lökarna upp på refugen mitt i byn – fantastiskt fint! Under lökdagen i november planterade vi fler fina lökar på refugen och runt Folkkhemmet, bekostade med utsmyckningsbidrag från Försköning i byarna. 

Senaste fibernytt från ip-only är att det ska bli av, men har blivit något försenat och grävande ska börja framåt sommaren (mer information hittar ni här: www.skane.ip-only.se).

Vi konstaterar att vi hade färre medlemmar än tidigare 2017, 68 stycken. För byalaget är varje krona viktig och välkommen för att kunna fortsätta bedriva den verksamhet vi har och sköta och driva Folkhemmet.

Har du åsikter om verksamheten eller nya idéer? Vill du bidra med något? Hör av dig till någon i styrelsen!